clwn.net
当前位置:首页 >> 25%x%1/2=7/8怎么解 >>

25%x%1/2=7/8怎么解

6/25÷9+6/25×8/9 =6/25×1/9+6/25×8/9 =6/25×(1/9+8/9) =6/25×1 =6/25 (1/2-3/7)x(7/25+2/5) =1/14×17/25 =17/350

(7.2-x)÷(10.8-x)=25% (7.2-x)/(10.8-x)=1/4 4×(7.2-x)=10.8-x 28.8-4x=10.8-x 3x=18 x=6

9.875-(3又8分之7-75%)+3又4分之1 =9.875-3又8分之7+75%+3又4分之1 =6+4 =10

方法一:用等式性质 5X+9-9=34-9 5x=25 5x÷5=25÷5 x=5 方法二:用运算 5x=34-9(加数=和-另一加法) 5x=25 x=25÷5(因数=积÷另一...

1.25×0.8×0.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...+ X(n-1)*R^(n-1) + Xn*R^n */ /* ...

’帮你整理了一下,没有修改内容:Public Function ByteToStr(B() As Byte) As String 'Byte数组转字符串 Dim i, Tmp As String For Each i In B '枚举整个数组赋值给I If i > 127 Then '如果为汉字编码.(大于127为汉字,占两个字节) If Tmp "" Th...

你可以看看这个网站,可以让你开心开心183

(1)85÷5(2)39-7=32 32÷6=4(3)7.7+6=13.7 13.7÷2

(1)x-20%x=85, (1-20%)x=85, 0.8x=1.6, 0.8x÷0.8=1.6÷0.8, x=2;(2)60%x+25=40, 0.6x+25-25=40-25, 0.6x=15, 0.6x÷0.6=15÷0.6, x=25;(3)(x-7)÷3=8, (x-7)÷3×3=8×3, x-7=24, x-7+7=24+7, x=31;(4)18×(x+12)=75%, ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.clwn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com